CX kloof 3

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding start met aandachtig luisteren naar jouw vraag, jouw bekommernis.

Persoonlijke begeleiding is geduldig afwachten tot jij je vraag hebt geformuleerd.

Persoonlijke begeleiding is in de diepte werken om jouw noden zichtbaar te maken.

Bij praktijk de Steen ga ik geen enkel taboe uit de weg. Ik benader je met een open geest. Welke ook jouw verhaal is, ik zal nooit een oordeel klaar hebben over jou. Je mag op mijn steun, luisterend oor en begrip voor jouw situatie rekenen. Ik zal je antwoorden en oplossingen aanreiken.

Coaching en begeleiding bij,

  • · Angst
  • · Laag zelfbeeld
  • · Missen van vertrouwen
  • · Verwerken van tegenslag
  • · Het rouwen bij overlijden van dierbare
  • · Zich uitgeput voelen, burn-out of stress
  • · Relatievertroebeling tussen partner, kinderen, familie of …
  • · Het niet slagen van een project, sollicitatie, werk of …

Praktisch

Een sessie duurt ongeveer 90 minuten

Meestal volstaan een tweetal sessies. Indien nodig maken we een nieuwe afspraak.

Kinderen en Jongeren

Kinderen en Jongeren

Praktijk De Steen biedt een veilige haven voor kinderen en Jongeren.

Of het nu gaat over twijfel, angst, een laag zelfbeeld, verstoorde relaties met familie of vrienden of andere problemen, belangrijk is dat kinderen en jongeren een luisterend oor krijgen en hun stem wordt gehoord.

In de praktijk wordt de focus gelegd op de veerkracht en het zelfvertrouwen van het kind of de jongere. Hun stem en mening telt. Elk kind en adolescent mag zichzelf zijn.

Ik bied graag de handvatten die het best bij haar of hem passen. Handvatten om zichzelf te zijn en de boodschap dat UNIEK zijn mag.

Elke sessie wordt praktisch en individueel aangepast aan het kind of jongere.

Online begeleding

Een instrument van deze tijd die helpt om te overbruggen.

Overbruggen om altijd in verbinding te blijven met de noden van anderen.

Elke vraag te kunnen beantwoorden ook al zitten we fysiek ver van elkaar.

Mijn ervaring is dat ondanks er een fysieke afstand is online coachen goed aanvoelt en werkt.

Het resultaat is verrassend en het online contact voelt goed aan tussen cliënt en mezelf.

Online
Akkoord