Nieuws en weetjes - 11/11/2022

Bijgewerkt op: 11-11-2022

I’am - ik ben

Er is niets mis met jou!

Er is niets mis met mij!

Er is niets mis met ons!

In wezen is alles goed met ons

Daar mogen we niet aan twijfelen

Het zijn de vele uitdagingen op onze weg

die zwaar lijken en soms moeilijk te begrijpen zijn

Er is niets mis met jou!

Er is niets mis met mij!

Er is niets mis met ons!

De uitdagingen hebben een doel, ze zijn goedbedoeld

Maar mens zijn heeft zijn beperkingen om het Goddelijke te begrijpen

Eens wij de uitdagingen begrijpen

leren we de meerwaarde van het leven, zien en herkennen, die in de uitdagingen zitten

Wanner de vele stormen tot rust komen, onze innerlijke kwaadheid bedaart,

leren we inzien dat uitdagingen zinvol zijn.

“Het vele dood hout is losgekomen”

Er is niets mis met jou!

Er is niets mis met mij!

Er is niets mis met ons!

Laten we vertrouwen en geloof in onszelf helemaal herstellen!

I’am - ik ben

Wauw wat een ervaring in het Sinaï gebergte!


Onbekend terrein, onbekende groep, onbekende gidsen maar net deze mix heeft van deze queeste in het Sinaï gebergte er een onvergetelijk avontuur van gemaakt.

Diep in de zomer met mijn medereizigers naar een woestijn trekken waar je weet dat het er warm zal zijn. Maar niets belette ons om te vertrekken voor een nieuw onbekend avontuur.

De zorg van onze gidsen en hun familie voor ons zal voor altijd in ons hart gegrift blijven. Zij brachten ons zoveel wijsheid, warmte, inzichten, eenvoud, overgave, hulpvaardigheid en nog heel wat elementaire zaken bij die wij hier in het Westen vergeten waren of die helemaal of gedeeltelijk verdwenen zijn.

De tochten in de bergen waren één voor één, een verrassing. Nooit werden wij het moe om naar de bergen te kijken die ons droegen als hun klein kind. Vol verwondering mochten we naar al die mooie vormen en kleuren kijken. De bergen toonden ons hoeveel overvloed er is aan voeding, kruiden en water. Wie de bergen omarmd zal nooit meer honger lijden. Het is waar maar tegengesteld aan onze kijk op de woestijn en har bergen. Er is leven, veel leven aanwezig en de bewoners overleven in harmonie met de natuur en met elkaar.

Hier kwamen we tot stilstand en vertraagden ons ritme. Het genieten kon beginnen en was bij momenten overweldigend. Plots kreeg het begrip van genieten een heel ander dimensie. We leerden ontdekken dat genieten meer dan genieten was al leek het niet zo vanzelf sprekend om ons daar aan over te geven. Genieten van het eenvoudige maar zo lekker eten, hoe bijzonder fruit kan smaken uit de bergen, druiven, pruimen, amandelen, dadels, vers gebakken brood in as en zoveel meer.

Er ging geen moment voorbij of onze zintuigen werden geprikkeld en overweldigd door zoveel moois en lekkers.

De tochten met de dromedarissen die ons droegen naar vele hoogtes, alsmaar hoger om ons ware zelf en ons hogere zelf te ontmoeten. De weg werd ons getoond die we mochten afleggen, ook al was die bij momenten zwaar. In de vele schaduwrijke plaatsen konden wij op adem komen en verkoeling zoeken.

Langzaamaan kregen we tijd om onszelf te ontmoeten, zacht en liefdevol. Hier kreeg iedereen alle tijd om zichzelf te ervaren om zijn of haar uitdagingen te ontdekken en er te leren naar kijken. Hier konden we de storm leren ervaren in de stilte en rust.

We kregen tijd om onszelf te leren kennen en te ontdekken en te ervaren hoeveel kracht en wilskracht in ons allen schuilt. Hoe wonderlijk is het niet om die onmetelijke kracht in jezelf te ontdekken, om door te gaan en niet op te geven in moeilijke momenten. Dit gebeurde in stilte met ons allen.

Mediteren in de bergen om daar in stilte, rust en vrede met onze aandacht naar binnen te gaan. Elke keer dieper en dieper om onze uitdagingen uit dit leven onder ogen te komen en zo los te laten. Een zalig gevoel om de volgende morgen te mogen ontdekken hoeveel mist uit ons leven was verdwenen en zonlicht in de plaats was gekomen.

Mandorla, een sterk symbool, bouwden we met onze eigen handen samen met de bedoeïenen. Na het bouwen en inwijden hiervan mochten we de weg afleggen naar het midden om de Universele oerkracht te ervaren en te ontdekken, elk op zijn/haar eigen manier. “later meer hierover”

We bouwden ook samen een Tower of love met zicht op de wereld, om liefde en onvoorwaardelijke liefde vanuit ons eigen hart versterkt de wereld in te sturen of om terug te keren met onze aandacht en in het licht van liefde van Tower of Love te staan als we het eventjes moeilijk hebben “later meer hierover”

Een spirituele reis in de Sinaï woestijn is zo krachtig en helend dat enkele dagen uit je leven een verschil kunnen maken voor je verdere leven. Deuren zullen zich openen om je de vele mogelijkheden uit je leven te benutten. Vele deuren zullen zich sluiten omdat ze jou niet meer dienen. Dit is wat wij tijdens deze tocht hebben verwezenlijkt. De ongekende kracht en inwijding ontvangen van Heilige Catherina zal ons nog lang in de tijd veel goeds en overvloed schenken.

De vlinder die ik wou zijn. Workshop 12 maart 2022


Ik ben de vlinder en de rups, ik ben de eitjes die openbloeien als de tijd rijp is.

Mijn schoonheid die ik vandaag draag in de wereld, daar heb ik lang op moeten wachten. Velen keren heb ik moeten sterven en herboren worden. Eerst was ik een stofwolk die meegesleurd werd van hier naar daar. Ik had geen houvast en wist met mijn leven niets aan te vangen. Ik was de speelbal van de wind. En als ik al rust vond werd ik opnieuw weggeblazen. Ik betekende letterlijk niets omdat ook ik niets was, alleen een onbeduidende stofwolk die als speelgoed diende voor de wind. En ik loste op in stof.

Ik kwam terug en ademde, ik kreeg organen en voeten. Nu kon ik meer dan de wolk stof die ik ooit was. Als ik liep voelde ik de lucht in mijn lichaam stromen en al mijn organen kregen zuurstof, ik bewoog. Ik bewoog en kon mij wegstoppen dank zij de voeten die ik kreeg. Zo had de wind geen vat op mij. Ik had geen hersenen en alles was intuïtief. Mijn leven was kort en ik wist niet dat ik als een lekker maal diende voor een ander. Ik verdween en werd terug stof in de aarde.

Ik kwam terug maar herinnerde mij niets dat ik ooit een stofwolk en een cel orgaan was. Ik lag te wachten in een eitje en maakte mij geen zorgen. Ergens diep van binnen gaven mijn moeder en vader alles wat ik nodig had om te overleven. Ik vertrouwde blindelings hierop. Ik wachtte en wachtte. Ik had geen besef van tijd maar ik wachtte tot een diepe stem in mij weerklonk, en sprak:

“Jij lief kind het is jouw tijd om wakker te worden” Over de gevaren in de wereld werd mij niets verteld. Ik werd helemaal losgelaten om mijn leven te leven. Ik kroop uit het eitje en wist helemaal niet wie ik was. Ik had geen besef van een spiegel en mijn vele voetjes brachten mij in beweging. Ik kronkelde over de fijne takjes en at mijn buikje helemaal vol. Ik had geluk in dit leven, de vogels vlogen voorbij ze hadden hun buikje vol en lieten mij met rust. Ik verkende het land waar ik opnieuw geboren werd. Ik ontdekte de blauwe hemel, het groene gras, de vele steentjes en hier en daar een spin, een vlieg, een mug. Met mijn ogen keek ik rond en vond ze maar niets. Diep van binnen weerklonk opnieuw een diepe stem, “lieve jij het wordt tijd om te rusten en op adem te komen. Het wordt tijd om je lekker in een deken te wikkelen” En zo gebeurde het. Ik stelde geen vragen en volgde mijn innerlijke stem vol vertrouwen. Ik zocht een rustige plaats waar geen enkele vogel mij kon vinden, helemaal weg uit de wind. Dik ingeduffeld met mijn dikke buik ging ik slapen. Dit keer werd ik geen stof die oploste in de aarde.

Ik kende geen tijd en zolang mijn buik rond genoeg was, had ik ruimte om alle ervaringen te integreren in mijn veilige cocon, mijn heilige ruimte.

Niemand had mij ooit verteld wie ik was of wat ik betekende, vol vertrouwen koos ik voor dit leven.

Opnieuw sprak mijn innerlijke stem en maakte mij zachtjes wakker. “Lieve jij, het is nu jouw tijd om je deken af te werpen en naar buiten te stappen. Jij wordt opnieuw geboren in dit leven om je te tonen op deze aarde.

Mijn vele sterke voeten waren weg, mijn lange lijf was veranderd in een fijn en slank lichaam. Plots uit het niets rolden mijn vleugels zich uit, een ware transformatie was geschied in dit leven.

Ik hoef nu niet meer te lopen, ik kan mijn vleugels uitslaan en mij in de wind plaatsen om de wereld te verkennen.

Langzaam stijg ik op en door mijn nieuwsgierigheid vlieg ik hoog in de hemel om de mooie wereld onder mijn vleugels te zien die ik niet zag met mijn vele voetjes als rups op de grond. De wind waait hard maar nu ben ik mijn eigen baas en kan tegen de wind in vliegen. De lucht adem ik vrij in ze voedt heel mijn lichaam. Ik kan nu zelf bepalen naar waar ik vlieg en van bovenaf is het makkelijker om mijn eigen weg te bepalen en te herkennen langs waar ik moet gaan. De vogels zie ik nu snel afkomen en door mijn vleugels ben ik ze te snel af. Ik heb mijn eigen leven in eigen handen door geduldig en vol vertrouwen af te wachten tijdens de vele transformaties die ik al onderging tijdens mijn vele levens.

Straks leg ik mijn eitjes op een veilige plaats en met mijn zachte stem bezing ik het leven dat ik ervaarde. Zo breng ik een stuk van mezelf in elk eitje en horen de vele rupsen de zachte innerlijke stem van hun moeder die, altijd zal waken over hen en zo ook een stuk over mezelf.

Ik ben nu de mooie vlinder die ik wou zijn, volmaakt en trots.

@Mo El Bazi

Coach, healer en motivator bij Praktijk De Steen

Mo El Bazi is een warm en geduldig persoon die zijn tijd neemt om te luisteren en de ander de tijd geeft om zijn of haar verhaal te doen. Hij gaat geen thema’s uit de weg, maar benadert elke thema zonder oordeel en zoekt samen naar een oplossing. Zijn opleidingen gaven hem vele inzichten en door zijn ervaring in de praktijk voelt hij precies aan waar iets knaagt, belemmert of heel gevoelig ligt. Zijn spontaniteit en rustige aard zorgen dat mensen zich gemakkelijk, vertrouwd en veilig voelen om in gesprek te gaan.

Coaching:

Coaching bij praktijk De Steen gaat erom om de weg te effenen, barrières en belemmeringen weg te werken. Niet om jezelf iets te bewijzen maar om jouw persoonlijke kracht te ontdekken en zo opportuniteiten te verkennen. Exploraties om jouw droom, welke die ook is, te realiseren. “De mens zijn grens is onbeperkt door zijn geloof”

Healing:

Als alles energie is dan ben jij ook energie. Als energie niet kan stromen dan is er geen licht of beweging. Tijdens een healing wordt jouw energie hersteld in de vele lagen die een menselijk lichaam bezit. Elke onderbreking vertelt je wat er gaande is en wat er kan aan gedaan worden om jouw leven terug van energie te voorzien zodat jij terug kan stromen en jouw innerlijk licht krachtig kan stralen. Niet alleen naar buiten gericht maar vooral innerlijk waar alles begint en uitstraalt naar de buitenwereld. Het tonen en kunnen zijn wie jij werkelijk bent.

Motivator:

Vertellen dat alles mogelijk is, is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie in een dal zit, heeft een duwtje nodig om boven de wolken te geraken. Als geen ander weet Mo dat een duwtje krijgen geen schande is maar net dat wat we nodig hebben. Door zijn blik te houden op de mogelijkheden van de mens is hij de juiste persoon om te motiveren vanuit een realisme en nooit uit hoogmoed.

Praktijk De Steen? De stenen die ik meebracht uit de Sinaï woestijn met hun grote energiewaarde gaven mij de inspiratie om mijn praktijk ‘De Steen’ te noemen. Elke steen had een bijzondere aantrekking en elke nieuwe eigenaar vond zo zijn steen waartoe hij of zij aangetrokken werd. Stenen zijn in alle vormen, grootte en kleuren te vinden in de woestijn. De onzichtbare uitstraling en kracht die ervan uitgaat is bijzonder. Zo heeft Praktijk De Steen een natuurlijke aantrekkingskracht die geen moeite kost.

Heb je een vraag, wil je meer informatie of een afspraak maken?

Dit kan via mail de.steen.info@gmail.com of bel 0485/ 606 247.

Mo 101


Mediteren is geen bezigheidstherapie maar de methode om in de stadia van Verlichting open te bloeien en je wezen te realiseren.

Ik wuif je uit 2021


We kunnen stellen dat door het jaar 2021 niemand onberoerd heeft gelaten;
de vele tegenstellingen en commoties die hoog oplaaiden, iedereen die zijn gelijk wilde halen ... Wees gerust ik ben geen naïeveling of een zweverig kluizenaar maar bewust van de noden van vele mensen. Sommige doen die elke dag hun best om het hoofd boven water te houden anderen hebben het moeilijk om hun persoonlijke beslommeringen onder controle te houden.

Ik nam er bewust niet aan deel maar observeerde vanop afstand.
Soms vergaten we om te ademen en de innerlijke rust en verstilling op te zoeken. Hierin is veel rust, ruimte en vooral antwoorden te vinden op de vele vragen die zich wereldwijd stellen.

Ik hoef niet luid te roepen langs de kant omdat men mijn stem zou horen. Ik blijf ongestoord tussen de lijnen en de mensen mijn hulp aanbieden. Soms door er gewoon te zijn, soms door een hand vast te houden en te begeleiden.

Ik blijf ver weg van het rumoer die door velen om diverse redenen wordt veroorzaakt maar hou me rustig zodat ik vrij kan ademen en mezelf de ruimte schenk om te helpen, ook aan mezelf.

Ik ga hoopvol 2022 in met vele dromen van vrijheid. Ik schenk mezelf veel mooie wensen die één na één zullen uitkomen. Vanuit die kracht die ik mezelf schenk en omdat ik hoopvol blijf, kan ik mezelf optillen en anderen meenemen die ook durven te dromen.

De wereld is bevolkt met vele mooie mensen, dit is wat ik zie ondanks de vele geruchten en beelden die jou en mij getoond worden. Neen, ik ben niet naïef maar iemand met vele idealen en dromen. Ik zal me nooit opdringen maar mijn deur zal altijd openstaan voor iedereen zonder onderscheid.

Ik wens jou en al je dierbaren het allermooiste en een overvloed van geluk en gezondheid toe in het nieuwe jaar!

Sinaï woestijn november 2021

Binnenkort vertrek ik opnieuw met enkele metgezellen naar de Sinaï woestijn.

Het wordt een bijzonder weerzien met mijn vrienden, de Bedoeïenen en de woestijn na een lange afwezigheid.

Ook deze tocht wordt een queeste, waar ik rustig over veel vragen kan nadenken en inspiratie kan opdoen zowel voor mijn dagelijks als voor mijn praktijk.

Deze krachtige, energetische plaats geeft een extra boost om dieper naar binnen te gaan en de kracht van de stilte te ontmoeten. Alleen als je in beweging bent, hoor je er het zand onder je voeten wegrollen, als je het zand door je vingers laat glippen in de oneindige zandbank van zandkorrels wordt de stilte doorbroken. Hier gaan we traag vooruit, hier nemen we tijd om te ademen, te eten, na te denken en te handelen. Alles gebeurt, traag maar zeker.

In de stilte van de woestijn hoor je de wind zachtjes vooruit glijden. Ze fluistert in je oor dat je niet alleen bent in de woestijn. Ook als je niemand ziet, hoor je de adem van de andere levenden in de woestijn. Je bent er nooit alleen.

In die stilte bewegen wij traag vooruit terwijl de innerlijke stem mooie verhalen vertelt en antwoorden geeft. Vele verhalen uit het leven komen naar boven en kunnen een nieuwe betekenis krijgen of helemaal oplossen.

Aan de blauwe hemel zie je geen wolken waardoor je moeilijk de tijd kan waarnemen, of de tijd nu traag of snel tikt. Je volgt de zon en de maan die volgt vanzelf. Je gaat slapen en opstaan op het ritme van de natuur. Je voelt de warmte van de zon overdag en ’s avonds neemt de maan over om je af te koelen. Hier hoeven geen knopjes ingedrukt te worden, alles gebeurt automatisch. De natuur regelt perfect zichzelf.

Tijdens deze tocht nemen we de tijd om “een kathedraal” te bouwen in de woestijn. In het hart van de kathedraal mag je mee helpen om jouw boodschap in de fundamenten te steken.

Van hieruit zal dan jouw boodschap voortdurend de wereld uitgezonden worden.

De boodschap kan een persoonlijke vraag zijn om voortdurend deze energie te voelen als jij er nood aan hebt.

De boodschap kan van algemeen nut zijn die de aarde helpt.

De Boodschap kan en voor jou persoonlijk zijn en voor deze aarde.

Stuur jouw vraag en of jouw boodschap door via reply of een PB bericht naar mij. Ken je iemand die er ook nood aan heeft? Aarzel niet om deze tekst te delen.

Sinai 15112021

Workshop "verlies en rouwen"

Hoe gelukkig kan iemand zijn na een workshop? Heel gelukkig

Als begeleider tijdens een workshop zaken zien transformeren en integreren in zoveel mooie zielen. Daar teken ik elke keer voor zonder aarzelen. Verlies en Rouwen heeft veel gedaantes en het was ook dit keer niet anders. Vastgeroeste stukken diep verstopt in de duisternis die licht kregen, veel licht. Want elke knuffel die ik ontving op het einde van de workshop zat vol verhalen en dankbaarheid waarvan we allemaal getuige mochten zijn. Dankbaarheid zien en voelen, ja daar was ik getuige van en met veel plezier. Dank aan Bianca De Bruyne die het vuur van Grootvader als een volleerde sjamaan beheerst en ons zo in verbinding bracht met Spirit.

Workshop La Verna 2021 39 Workshop La Verna 2021 42 Workshop La Verna 2021 8 Workshop La Verna 2021 12 Workshop La Verna 2021 16 Workshop La Verna 2021 26 Workshop La Verna 2021 31 Workshop La Verna 2021 33 Workshop La Verna 2021 2

Reiki inwijding juli 2021

Een zalig Reiki weekend achter de rug. Zalig om mooie mensen in te wijden in Reiki. Het was hard werken om een nieuw stuk van onszelf te leren ontdekken en inzichten te ontvangen. Het was hard werken om die ene traan vaarwel te zeggen en afscheid te nemen. Het was hard werken om met ons hart te werken en toe te kijken wat het allemaal met ons doet. Reiki was onze begeleider. Het was ook hard lachen en grapjes maken, het bracht ontspanning in geest en lichaam. We schreven samen een mooi verhaal met allemaal onbekende mensen die vrienden werden van hart tot hart, verbonden in éénheid.

20210725 143326 20210724 160500 20210724 160540 20210724 160625 20210724 160636 20210724 164207 20210724 132639 20210724 133758

Van twijfelaar tot bijzonder mens

Voor de mensen die graag opname willen herbekijken en beluisteren kunnen via deze link alsnog dit doen.

Heb je hierover vragen of wil je gewoon jou mening hierover vertellen, aarzel niet om mij hierover te contacteren of een bericht te sturen.

Opname link

CX kloof 3

Nooit meer hetzelfde

Ik kreeg daarnet de terechte vraag of mijn volgende workshop "Hartsverbinding" die doorgaat op zaterdag 16 juni, identiek is als de vorige.

Net zoals ik, wijzigt ook de inhoud van mijn workshops met een zelfde thema. Na elke workshop krijg ik indrukken, inzichten, lessen die ik altijd meeneem naar een volgend moment van ontmoeting.

Zo wordt elke workshop een vervolg en nooit een kopie van een voorgaande. Zo blijft het ook voor mij uitdagend en boeiend om nieuwe inzichten en lessen toe te voegen die ik elke dag waarneem en graag deel met iedereen.

Het blijft voor mij belangrijk om iedereen te zien als mensen die evolueren en geëvolueerd zijn.

We zetten allemaal stappen in onze persoonlijke groei maar onze ogen zijn naar buiten gericht waardoor we de kleine stappen niet altijd of onmiddellijk waarnemen bij onszelf.

Zo ben jij net als ik elke moment van je leven op jouw pelgrimstocht.

Nooit meer hetzelfde Nooit meer hetzelfde

Van twijfelaar tot bijzonder mens

Mo komt vertellen over de periode in zijn leven als twijfelaar.

Hoe dit toen zijn leven domineerde en hij zocht naar hulpmiddeltjes om te functioneren binnen de maatschappij, het werk, vriendenkring, school en familie.

Jaren later blikt hij terug over deze periode en wat het gevoel van hem vandaag heeft gegeven, geleerd en vooral verrijkt.

Mo zal voorbeelden aanhalen hoe hij leerde overleven zonder dat iemand een vermoeden had met een twijfelaar om te gaan.

Tips die aangehaald worden zijn instrumenten geworden die vandaag van Mo een bijzonder mens maken en nuttig blijken te zijn voor de maatschappij, het werk, vriendenkring, school en familie.

Tijdens de periode van twijfel in zijn leven was lachen en gelukkig zijn een rode draad.

Vandaag is lachen en gelukkig zijn, zijn barometer. Hij geeft aan wanneer bijsturen noodzakelijk is en vermijdt zo dat een dieptepunt wordt gecreëerd.

De spreker: Mo El Bazi staat bij Praktijk De Steen garant voor een luisterend oor en doelgerichte oplossingen.

Een gepaste oplossing wordt aangereikt door Coaching, begeleiding, healing en energetisch werk.

De twijfelaar wordt zo omarmd

Voordracht door Mo

Graag lees ik jouw reactie na het bekijken van opname! Stuur een mail: de.steen.info@gmail.com

Dood hout!

De bomen stilaan in het groen.

De nieuwe knopen beginnen zich te tonen.

Belangrijker is wat op de grond ligt.

Het kraakt bij elke stap die ik doe, mijn aandacht wordt getrokken.

Het bos toont mij wat niet meer dient, dood hout.

Ik maak een dans van vreugde en schud los wat dood is!

Dood hout Dood hout 1

Praktijk De Steen heet je van harte welkom.


In mijn praktijk ben ik er met alles wat ik aanbied om jou te helpen.

Er is geen enkele belemmering te groot zodat jij niet zou kunnen deelnemen aan een activiteit in mijn praktijk De Steen.

Wie je ook bent, wat jouw mogelijkheden, wensen of problemen ook zijn, je bent welkom.

Elke stap, hoe klein ook om uit jouw isolement te komen begint met jezelf.

Het vraagt moed om een vraag te stellen. Durf een vraag te stellen, durf je in te schrijven voor een activiteit die ik aanbied.

Het vraagt moed wanneer je het financieel moeilijker hebt. Ook hier nodig ik je vriendelijk uit je vraag toch te stellen.

Zelfs hier hoeft dit geen belemmering te zijn om deel te nemen aan de activiteiten die ik je kan aanbieden.

Durf te vragen, je bent welkom. Jouw stem, jouw gedachte, jouw vraag is even belangrijk. In groep beluisterd worden en datgene herkennen wat jij meemaakt.

Dat duwtje in de rug krijgen... om je eigen weg te kunnen leven zoals bedoeld is.

Ik wacht geduldig op jouw vraag, ik wacht tot jij moedig genoeg bent om je vraag te stellen.

Voel je veilig, voel je niet bezwaard om wat jij nu allemaal meemaakt… durf een stap te zetten en samen met mij een oplossing te vinden.

Ik zal jou liefdevol opnemen in mijn cirkel van onvoorwaardelijke liefde.

Dit is een afspraak van hart tot hart, tussen jou en mij.

Liefs Mo

Mensen hand in hand

Harde realiteit!

Geconfronteerd worden met een harde realiteit dat onze vrijheid weer wordt beperkt.

Waar ons spatje licht ons toekomstperspectief belichte met één vingerknip duister wordt.

De natuur toont dat we moeten blijven geloven net zoals een knop uitkomt, groeit, bloeit en schittert.

Het gelooft dat de zon elke mogen opnieuw zal schijnen.

Dat er terug regen zal vallen.

Dat het zal stormen.

Dat het …

Het gelooft sterk dat het schaduw en vruchten zal geven.

Het maakt zich niet druk om wat er morgen zal zijn maar wat ze NU gelooft en dat is leven om te blijven groeien in Duisternis en Licht.

Blijf geloven in jezelf en de toekomst.

Praktijk www.de-steen.be

Er is niets vervelender als we niet verder kunnen bouwen aan ons leven.

Ons leven gedicteerd word door anderen.

Onze eigen wil beknot wordt om te doen wat goed is voor onszelf.

Morgen wordt met één vingerknip weggevaagd. Maar dit hoeft niet en dit is het ook niet.

Blijven geloven dat ook jij de macht hebt te beslissen over je leven. Te beslissen dat jij er bent en dat jij meetelt als mens.

Geen angst toe te laten om jouw adem af te snijden. Om in jouw kracht te blijven.

Om te blijven wie jij bent en dat is jouw recht.

20210325 095120 jpg2
Akkoord